Övrigt

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

ÖSTERMALMSTORG  5

FASTIGHET OCH FÖRENING


Fastigheten Krejaren 19 i hörnet Östermalmstorg 5/Sibyllegatan 29 uppfördes 1928 efter riktningar av arkitekten K J:son Danning och 1993 påbyggdes de två översta våningsplanen.  Under 2010 förvärvades fastigheten  av de boende och Bostadsrättsföreningen Östermalmstorg 5 bildades.

Webdesign: Contego Associates/napTHEp 2017

KONTAKT - EK. FÖRVALTARE

Fastighetsägarna Service Stockholm AB                        Aströmergatan 14


Box 12871

112 98  Stockholm 

Telefon: 08 - 617 76 00

FELANMÄLAN  klicka här 

FÖRENINGENS POSTADRESS


Bostadsrättsföreningen Östermalmstorg 5

c/o Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Box 12871

112 98  Stockholm