Felanmälan

OM DU            BEHÖVER GÖRA EN FELANMÄLANDen ekonomiska förvaltningen av Bostadsrättsföreningen Östermalmstorg 5 handhas av Fastighetsägarna Service Stockholm AB.  Detta företag ombesörjer på föreningens uppdrag alla ärenden rörande lokaluthyrning, bostadshyresgäster och myndighetskontakter, redovisning och hyresaviseringar.  Teknisk förvaltning inklusive fastighetsservice och felanmälan hanteras av Björkenäs Fastighetsservice AB. 


Observera att felanmälan och/eller övriga fastighetstekniska frågor inte skall ske/ställas till styrelsen utan kontakt ska alltid  tas med föreningens tekniska förvaltare, Björkenäs Fastighetsserice AB. 
                                Björkenäs Fastighetsservice AB                                                                    Horisontvägen 97 - 128 34  Skarpnäck                                                                                     Telefon: 070 - 146 7464

 


                   Fastighetsägarna Service Stockholm AB

                                       Alströmergatan 14 - Box 12871

                               112 98  Stockholm  - Telefon: 08 - 617 76 00


Jourtjänst - kvällar och helger -  Felanmälan som inte kan anstå till nästkommande vardag görs på telefon 08 - 18 70 00.


Jourtjänst kan beställas för att förhindra skada på person eller egendom och/eller för att förhindra fortsatt skada på fastighet.  Om jourtjänst tillkallas för fel i lägenhet som bostadsrättsinnehavaren själv ansvarar för debiteras kostnaden för jourtjänsten också bostadsrättsinnehavaren.  Jourtjänst som tillkallas när felet inte är akut debiteras likaså bostadsrättsinnehavaren oavsett om det avser egen lägenhet eller fastighetens gemensamma delar/utrymmen.RING  070 - 146 74 64