Felanmälan

OM DU             BEHÖVER GÖRA EN FELANMÄLANDen ekonomiska förvaltningen av Bostadsrättsföreningen Östermalmstorg 5 handhas av Fastighetsägarna Service Stockholm AB.  Detta företag ombesörjer på föreningens uppdrag alla ärenden rörande lokaluthyrning, bostadshyresgäster och myndighetetskontakter.  Teknisk förvaltning inklusive fastighetsservice och felanmälan hanteras av Björkenäs Fastighetsservice AB.
                                       Björkenäs Fastighetsservice AB                                                                              Horisontvägen 97 - 128 34  Skarpnäck                                                                                    Telefon: 070 - 146 7464

 


                                 Fastighetsägarna Service Stockholm AB

                                       Alströmergatan 14 - Box 12871

                               112 98  Stockholm  - Telefon: 08 - 617 76 00


Jourtjänst - kvällar och helger -  Felanmälan som inte kan anstå till nästkommande vardag görs på telefon 08 - 18 70 00.


Jourtjänst kan beställas för att förhindra skada på person eller egendom och/eller för att förhindra fortsatt skada på fastighet.  Om jourtjänst tillkallas för fel i lägenhet som bostadsrättsinnehavaren själv ansvarar för debiteras kostnaden för jourtjänsten också bostadsrättsinnehavaren.  Jourtjänst som tillkallas när felet inte är akut debiteras likaså bostadsrättsinnehavaren oavsett om det avser egen lägenhet eller fastighetens gemensamma delar/utrymmen.RING  070 - 146 74 64

FASTIGHET OCH FÖRENING


Fastigheten Krejaren 19 i hörnet Östermalmstorg 5/Sibyllegatan 29 uppfördes 1928 efter riktningar av arkitekten K J:son Danning och 1993 påbyggdes de två översta våningsplanen.  Under 2010 förvärvades fastigheten  av de boende och Bostadsrättsföreningen Östermalmstorg 5 bildades.

Webdesign: Contego Associates/napTHEp 2017

KONTAKT - EK. FÖRVALTARE

Fastighetsägarna Service Stockholm AB                        Aströmergatan 14


Box 12871

112 98  Stockholm 

Telefon: 08 - 617 76 00

FELANMÄLAN  klicka här 

FÖRENINGENS POSTADRESS


Bostadsrättsföreningen Östermalmstorg 5

c/o Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Box 12871

112 98  Stockholm