Stämma

FAKTA

EKONOMISK

INFORMATION & ÅRSSTÄMMOR

Här samlar vi information från årsstämmor.  Föreningens årsredovisning samt ekonomiska plan finns även tillgänglig för nedladdning i PDF-format. För mäklare och eventuella köpare av en bostadsrätt i vårt hus gäller att den information som finns att ta del av  i dessa dokument är den information som föreningen delger. Tolkning och analys av informationen får ombesörjas av mäklare i samråd med säljaren och/eller eventuell köpare. 

 

OBSERVERA!   Föreningens förvaltare, ordförande och/eller övriga styrelsemedlemmar är inte tillgängliga för - och kommer heller inte - att förmedla någon kompletterande information till mäklare utan denna får av mäklare efterfrågas av dennes uppdragsgivare/säljaren.  Föreningens ekonomiska förvaltare, Fastighetsägarna, förmedlar enbart formell sakinformation gällande pantbrev, ägarförhållanden och liknande.

ÅRSSTÄMMA - TORSDAGEN DEN 19 JUNI

Föreningens årsstämma hölls torsdagen den 19 juni 2023 - klockan 19.00.

Stämman hålls på Scandic Hotel Anglais    på Humlegårdsgatan. 


Särskild kallelse utdelades i samtliga brevlådor innan stämman. I denna kallelse fanns även annan stämmoinformation.


Kallelse årsstämma 19 juni