Stämma

EKONOMISK

INFORMATION & ÅRSSTÄMMOR

FAKTA

Här samlar vi information från årsstämmor.  Föreningens årsredovisning samt ekonomiska plan finns även tillgänglig för nedladdning i PDF-format. För mäklare och eventuella köpare av en bostadsrätt i vårt hus gäller att den information som finns att ta del av  i dessa dokument är den information som föreningen delger. Tolkning och analys av informationen får ombesörjas av mäklare i samråd med säljaren och/eller eventuell köpare. 

 

OBSERVERA!   Föreningens förvaltare, ordförande och/eller övriga styrelsemedlemmar är inte tillgängliga för - och har heller ingen - kompletterande information att förmedla.

ÅRSSTÄMMA - ONSDAGEN DEN 10 JUNI

Föreningens årsstämma hålls onsdagen den 10 juni - klockan 19.00 - på föreningens innergård. 


Särskild kallelse med angivande av plats, tid och stämmans dagordning kommer att utdelas i samtliga brevlådor.  I denna kallelse finns även annan viktig föreningsinformation.


EKONOMISK PLAN & STADGAR

2017 färdigställdes föreningens senaste långsiktiga ekonomiska plan.


2010 upprättades föreningens första ekonomiska plan i samband med föreningens bildande och förvärv av fastigheten


Föreningens stadgar.FASTIGHET OCH FÖRENING


Fastigheten Krejaren 19 i hörnet Östermalmstorg 5/Sibyllegatan 29 uppfördes 1928 efter riktningar av arkitekten K J:son Danning och 1993 påbyggdes de två översta våningsplanen.  Under 2010 förvärvades fastigheten  av de boende och Bostadsrättsföreningen Östermalmstorg 5 bildades.

Webdesign: Contego Associates/napTHEp 2017

KONTAKT - EK. FÖRVALTARE

Fastighetsägarna Service Stockholm AB                        Aströmergatan 14


Box 12871

112 98  Stockholm 

Telefon: 08 - 617 76 00

FELANMÄLAN  klicka här 

FÖRENINGENS POSTADRESS


Bostadsrättsföreningen Östermalmstorg 5

c/o Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Box 12871

112 98  Stockholm