Stämma

FAKTA

EKONOMISK

INFORMATION & ÅRSSTÄMMOR

Här samlar vi information från årsstämmor.  Föreningens årsredovisning samt ekonomiska plan finns även tillgänglig för nedladdning i PDF-format. För mäklare och eventuella köpare av en bostadsrätt i vårt hus gäller att den information som finns att ta del av  i dessa dokument är den information som föreningen delger. Tolkning och analys av informationen får ombesörjas av mäklare i samråd med säljaren och/eller eventuell köpare. 

 

OBSERVERA!   Föreningens förvaltare, ordförande och/eller övriga styrelsemedlemmar är inte tillgängliga för - och kommer heller inte - att förmedla någon kompletterande information till mäklare utan denna får av mäklare efterfrågas av dennes uppdragsgivare/säljaren.  Föreningens ekonomiska förvaltare, Fastighetsägarna, förmedlar enbart formell sakinformation gällande pantbrev, ägarförhållanden och liknande.

EXTRA STÄMMA -                                            TORSDAGEN DEN 19 OKTOBER

Föreningen håller en extra stämma  torsdagen den 19 oktober 2023 - klockan 19.00.


Stämman hålls på Scandic Hotel Anglais    på Humlegårdsgatan med anledning av ny lagstiftning som medför behov av förändrade stadgar.  Dessa behöver beslutas på två på varandra följande stämmor.  Beslut 1 togs på ordinarie årsstämma 15 juni. Övriga frågor kan även tas upp på en extra-stämma.


Särskild kallelse utdelades i samtliga brevlådor innan stämman.