Stämma

FAKTA

Här samlar vi information från årsstämmor.  Föreningens årsredovisning samt ekonomiska plan finns även tillgänglig för nedladdning i PDF-format. För mäklare och eventuella köpare av en bostadsrätt i vårt hus gäller att den information som finns att ta del av  i dessa dokument är den information som föreningen delger. Tolkning och analys av informationen får ombesörjas av mäklare i samråd med säljaren och/eller eventuell köpare. 

 

OBSERVERA!   Föreningens förvaltare, ordförande och/eller övriga styrelsemedlemmar är inte tillgängliga för - och har heller ingen - kompletterande information att förmedla.

ÅRSSTÄMMA - ONSDAGEN DEN 10 JUNI

Föreningens årsstämma hålls onsdagen den 10 juni - klockan 19.00 - på föreningens innergård. 


Särskild kallelse med angivande av plats, tid och stämmans dagordning kommer att utdelas i samtliga brevlådor.  I denna kallelse finns även annan viktig föreningsinformation.


EKONOMISK PLAN & STADGAR

2017 färdigställdes föreningens senaste långsiktiga ekonomiska plan.


2010 upprättades föreningens första ekonomiska plan i samband med föreningens bildande och förvärv av fastigheten


Föreningens stadgar.EKONOMISK

INFORMATION & ÅRSSTÄMMOR

Webdesign: Contego Associates/napTHEp 2017